Instalacje gazowe

Miasto - woj.

A-Z Profes

Wincentego 66, Warszawa
tel. 22 743 70 70


Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności